Tri Švestky

Prvá švestka je gamepad, druhá švestka je tablet a tretia švestka je tagtool krabička. Tieto tri švestky so sebou nosí Andrea Lenártová a Barbara Fehérová. Sú dve, je ich dokopy päť no napriek tomu pracujú pod názvom Tri Švestky. Stretli sa na začiatku štúdia scénografie na VŠMU. Okrem improvizovaného tagtool kreslenia spolu nespolupracujú a nemajú radi, keď o sebe musia hovoriť v množnom čísle. Snažia sa o prepojenie kresby s hovoreným slovom, divadlom, poéziou, ľuďmi a miestami.
http://trisvestky.weebly.com/